AD (728x60)

Jumat, 10 Februari 2012

TEMBANG MACAPAT

Share & Comment
TEMBANG MACAPAT

Kang wigati babagan tembang Macapat!

Guru gatra yaiku cacahing larik saben sapada.

Guru wilangan yaiku cacahing wanda saben sagatra.

Guru lagu yaiku tibaning swara ing pungkasan gatra.

Ing ngisor iki guru gatra, guru lagu, lan guru wilangan.

1

DHANDHANGGULA

10i

10a

8e

7u

9i

7a

6u

8a

12i

7a

2

GAMBUH

7u

10i

12i

8u

8o

3

MIJIL

10i

6o

10e

10i

6i

6u

4

ASMARADHANA

8i

8a

8e

8a

7a

8u

8a

5

DURMA

12a

7i

6a

7a

8i

5a

7i

6

MASKUMAMBANG

12i

6a

8i

8a

7

KINANTHI

8u

8i

8a

8i

8a

8i

8

MEGATRUH

12u

8i

8u

8i

8o

9

PANGKUR

8a

11i

8u

7a

12u

8a

8i

10

POCUNG

12u

6a

8i

12a

11

SINOM

8a

8i

8a

8i

7i

8u

7a

8i

12a

Watak tembang!

No

Tembang

Watak

1

Dhandhanggula

sengsem, sarwa luwes

2

Gambuh

rumaket, sumanak, blaka suta

3

Mijil

prihatin, welas asih

4

Asmaradana

sedhih, prihatin, kasmaran

5

Durma

muring, murina, nesu,

6

Maskumambang

sedhih, kuciwa, trenyuh

7

Kinanthi

bungah, tresna

8

Megatruh

trenyuh, melas, nglokro

9

Pangkur

tandhes, lugas tinarbuka, keras, wani kendel

10

Pocung

gemes, gregetan, sakepenake, kendho

11

Sinom

sigrak, grengseng, mrebawani
Tags:

Written by

We are Creative Blogger Theme Wavers which provides user friendly, effective and easy to use themes. Each support has free and providing HD support screen casting.

0 komentar:

Poskan Komentar

 

Popular Content

Recent Posts

Get Free Music at www.divine-music.info
Get Free Music at www.divine-music.info

Free Music at divine-music.info

Follow by Email

Why to Choose RedHood?

Copyright © kolong sastra | Designed by Templateism.com